Rady a tipy

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ OLEJ PRO SVŮJ VŮZ?

Výběr správného oleje je určen především viskozitní a výkonnovou specifikací uvedenou v návodu k obsluze vozidla. Toto pravidlo platí, jak pro osobní, tak i pro užitkové vozidla. V návodu k obsluze je zmíněná viskozita (např. 5W-30), výkonnostní norma API (např. SM/CF), výkonnostní norma ACEA (např. C3) a specifikace výrobce vozu (např. VW 504.00/507.00). Pokud si z výběrem vhodného oleje pro váš vůz nevíte rady můžete použít níže uvedené odkazy na mazací plány.

http://lubematch.shell.cz/cz/cs

 

JAKÝ VÝMĚNNÝ INTERVAL MŮŽU UJET NA KONKRÉTNÍ OLEJ?

Výměnný interval neurčuje výrobce oleje, ale výrobce vozu. Výrobce oleje zodpovídá za to, že olej splňuje veškeré požadavky, které výrobce vozidla požaduje. Kvalitní a výrobcem vozu ověřené oleje jsou ty, které prochází motorovými testy a jsou tudíž schváleny pro použití v daném motoru.

 

JSOU MÍSITELNÉ MOTOROVÉ OLEJE RŮZNÝCH VÝROBCŮ?

Ano, dnešní koncepce výroby motorových olejů umožňuje mísitelnost mezi oleji plně syntetickými, syntetickými, nebo minerálními. Důležitým parametrem, který je nutné dodrže je specifikace/schválení výrobce vozu. Při dolivání v nouzevých situacích (např. na dálnici v zahraničí) by se měla dodržet alespoň stejná viskozita oleje.

 

JSOU VŠECHNY MOTOROVÉ OLEJE VE STEJNÉ SPECIFIKACI STEJNĚ KVALITNÍ?

Obvyklé tvrzení neseriozních obchodníků je to, že všechny oleje jsou vlastně produkovány ze stejné „roury“ a na značce oleje tím pádem nezáleží. Opak je pravdou, protože dnešní nároky výrobce vozu na kvalitu motorových olejů neustále rosou, a to i vlivem tzv. „downsizingu“. Proto i výrobci olejů a aditiv musí jít tzv. s „trendem“ a investovat nemalé finannčí prostředky do vývoje nových olejů, které plní vysoké nároky výrobce vozu resp. motoru. Všechny motorové oleje proto nejsou stejné a při výběru vhodného oleje je nutné se dívat na to, zda-li byl olej opravdu schválen pro použití v motorech výrobce vozu. Tyto motorové testy jsou velice nákladné, proto si je mouhou dovolit jen ty největší olejářské firmy, které však ve svém výrobku poté zaručují, že oleje plnohodnotně odpovídají požadavkům výrobce vozu respektive motoru.

 

JE NUTNÉ DODRŽOVAT VÝMĚNNÝ INTERVAL MOTOROVÉHO OLEJE?

Vždy se řiďte nařízením výrobce vozu, který vám u vašeho vozu určuje interval výměny oleje. V případě překračování výměnných intervalů riskujete u svého vozu vážné poškození vlivem degradace oleje. Během provozu vozidla dochází ke kontaminaci oleje spalinami, palivem, vzdušnou vlhkostí, otěrovými kovy, apod.. Olej je navíc tepelně velmi namáhán. Všechny tyto vlivy způsobují jeho degradaci, která znamená snižování výkonových vlastností oleje a změnu viskozity.

 

JE NUTNÉ PRAVIDELNĚ KONTROLOVAT HLADINU OLEJE V MOTORU?

Nedostatek oleje v motoru může mít fatální dopad pro funkci motoru. V případě nízké hladiny doplňte vhodným olejem.

 

JE NUTNÉ PRAVIDELNĚ KONTROLOVAT STAV JINÝCH PROVOZNÍCH KAPALIN?

Samozřejmě, především pak nemrznoucí směs do chladičů, brzdovou kapalinu a náplň v ostřikovačích. Chladící kapaliny doplňujte opět dle uvedené specifikace v návodu k obsluze, nebo na chladiči vozu. Co se týče brzdových kapalin, velice důležitá je jejich kontrola a pravidelná výměná, protože brzdové kapaliny jsou tzv. „hygroskopick铨což znamená, že absorbují vodu. Proto je nutné u brzdových kapalin dodržovat výměnný interval 2-3 roky. Pokud by se brzdové kapaliny neměnily, můžou degradovat a způsobit tak závažné problémy brzdového systému.